Vuosikokoukset

MARK:issa pidetään vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kevätkokous

Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa mm. hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna, vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit ehkä antavat aihetta.

Seuraava kevätkokous tiistaina 24.4.2018 MARKin toimistolla.

Syyskokous

Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Kokouksessa mm. vahvistetaan jäsenten jäsenmaksut tulevalle vuodelle, vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle, valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja sekä valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet.