Tietosuoja

MARK Suomen Markkinointiliitto käsittelee jäsentensä ja toimintaansa liittyvien ja osallistuvien henkilöiden henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muu soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
MARK tietosuojaseloste