Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

MARK Suomen Markkinointiliitto ry (Y-tunnus: 0202231-8), Fabianinkatu 4 B, 00130 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

MARK toimisto

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyysasioiden hoitaminen, liiton toiminnan ja toimintojen kehittäminen jäsenten palvelemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen henkilötiedot: nimi, ammatti ja/tai arvo, yhteystiedot (kotiin ja/tai työpaikalle, jäsen itse valitsee kumpaa käytetään postitusosoitteena), syntymäaika, sukupuoli.

Jäsenyyttä koskevat tiedot: ryhmä (joihin jäsen kuuluu), työpaikan nimi ja yhteystiedot, jäsenmaksun maksamista koskevat tiedot, jäsennumero, jäseneksi liittymisaika, jäsenen osallistuminen liiton ja sen ryhmien toimintaan.

Jäsenen antamat kiellot: suoramarkkinointikiellot, jäsen ei halua tiettyä jäsenetua (esim. lehti).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään. Tietoja voidaan hankkia ja päivittää myös jäsenen työpaikalta tai erilaisista julkisista lähteistä saatavien tietojen avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan käytettäväksi jäsenille myönnettävien etujen tarjoamiseen tai antamaiseen sekä muuhun jäsenyyttä palvelevaan suoramarkkinointiin. Muita tietoja kuin nimi, ammatti/arvo, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli ja ryhmä ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on atk-pohjainen. Henkilötiedot on suojattu normaalein tietoteknisin järjestelyin. Tietojärjestelmään ja siellä oleviin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain MARK:in työntekijät, ja MARK:n lukuun toimivat alihankkijat. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisteriseloste on päivitetty MARK:in hallituksen kokouksessa 29.5.2006.

(Henkilötietolaki 10 §)

Hermanni - Hyvänmielen ravintola

Viesmer Oy-Pitomer (2014)

Kun haluat pitää iskulauseestasi kiinni, rekisteröi se Iskulauserekisteriin