Mikä on iskulauserekisteri?

Mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelijat MAT ry perusti Iskulauserekisterin vuonna 1959 Tavaramerkkirekisterin kanssa yhteistyössä. Iskulauserekisterin ylläpitäjäksi vaihtui vuoden 2006 alusta lukien MARK Suomen Markkinointiliitto ry.

Iskulauserekisteri rekisteröi ja julkaisee käytössä olevia ja käyttöön tulevia iskulauseita eli sloganeita sekä niiden haltijat. Iskulause on tuotteiden, palvelujen tai liiketoiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelut ja liiketoiminnan muista.

Iskulauseiden rekisteröinnillä pyritään mm. antamaan iskulauseen käyttäjän tietoon käytössä olevia iskulauseita ja ennalta ehkäisemään toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä sekä kohdistamaan mainostajien ja suunnittelijoiden huomio hyvään iskulauseeseen.

Iskulauserekisteri ei perustu lain säännöksiin, mutta se ehkäisee toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä, evästää mainonnan suunnittelussa ja toimii dokumenttina mahdollisissa kiistatapauksissa.

Iskulausehakemusten käsittelystä vastaa Iskulausetoimikunta, jonka kokemus mainonnasta on vankka ja monipuolinen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario ja sihteerinä MARK:in projektipäällikkö Pirjo Maunula.

Iskulauserekisteri - logo.jpg

Kun haluat rakentaa brändia tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, iskulause on paitsi kullan arvoinen myös välttämätön.
Pidä siis iskulauseestasi kiinni ja rekisteröi se.

Ei vois enempää kiinnostaa

Sanoma Media Finland Oy/Me Naiset (2015)

Kun haluat pitää iskulauseestasi kiinni, rekisteröi se Iskulauserekisteriin