Juristiryhmä vastaa

Kysymys:

Olen muotoilija ja kuullut mallioikeussuojasta. Mitä mallioikeudella tarkkaan ottaen voi suojata?

Vastaus:

Sakari Salonen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Monet suomalaiset yritykset ovat ymmärtäneet muotoilun merkityksen liiketoiminnassaan. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla ei nimittäin onnistu pelkästään tuotteen hinnoittelulla tai sillä, että tuote on teknisesti nerokas. Asiakkaat päin vastoin arvostavat ja jopa edellyttävät tuotteelta myös hyvää käyttäjäkokemusta ja sitä, että tuote miellyttää silmää.

Menestyvät tuotteet joutuvat kuitenkin lähes poikkeuksetta kopioinnin kohteeksi. Jotta kopiointiin voi puuttua, muotoilun tulokset kannattaa suojata. Mallioikeus suojaa tuotteen muotoilun ja sen mitä näköaistein on tuotteesta havaittavissa. Mallioikeus on vähemmän tunnettu suojamuoto, joskin yksi tehokkaimmista suojamuodoista kopiointia vastaan.

Lähes kaikille tuotteille voi hakea mallioikeutta. Mallioikeudessa tuotteen käsite on hyvin laaja. Suojaa voidaan hakea perinteisten tavaramallien lisäksi tuotepakkauksille, logoille, mobiilisovellusten ikoneille, graafisille symboleille, kirjasinlajeille, printeille ja jopa verkkosivujen layout’ille. Ainoastaan tietokoneohjelmia ja sellaisia mallin piirteitä, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan, ei voi suojata mallioikeudella.

Toisin kuin tavaramerkeissä, mallioikeuden suoja-alaa ei ole rajoitettu mihinkään tavaraluokkiin. Mallioikeudella ei myöskään ole mitään käyttöpakkovaatimuksia, kuten tavaramerkeillä.

Mallin voi suojata joko kansallisella mallioikeudella tai EU-mallina, jolloin mallisuojaa saa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa samanaikaisesti. Mallioikeus tulee rekisteröidä. Suomalainen malli rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksessa ja EU-malli taasen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa EUIPO:ssa. Mallioikeus pitää uudistaa 5 vuoden välein. Rekisteröity mallioikeus voi olla voimassa enintään 25 vuotta.

EU:n alueella on mahdollista saada myös suojaa rekisteröimättömälle mallioikeudelle. Tällainen oikeus syntyy siitä päivästä lukien, kun malli on julkaistu, ja tämä oikeus on voimassa 3 vuotta julkistamispäivästä lukien. Rekisteröimättömän EU-mallioikeuden suoja-ala on kuitenkin suppeampi kuin rekisteröidyn EU-mallioikeuden. Rekisteröimätön EU-mallioikeus antaa suojaa vain puhdasta kopiointia vastaan, kun taas rekisteröidyllä EU-mallioikeudella voi puuttua myös samankaltaisen kokonaisvaikutelman antamiin malleihin.

Jotta malli saa suojaa, sen tulee olla uusi ja luonteeltaan yksilöllinen. Malli ei ole uusi, jos samanlainen tai lähes identtinen malli on julkaistu jo aikaisemmin. Mallin antaman kokonaisvaikutelman tulee lisäksi erota aiempien mallien kokonaisvaikutelmasta.

Monesti mallioikeussuojan hakemista ryhdytään pohtimaan vasta sen jälkeen, kun tuote on jo julkistettu. Tästä johtuen lakiin on sisällytetty niin sanottu 12 kuukauden armonaika (Grace Period) -sääntö, jonka mukaan oikeudenhaltijan julkaisutoimet 12 kuukauden ajalta ennen mallioikeushakemuksen jättöpäivää eivät tuhoa mallin uutuusvaatimusta. Toisin sanoen mallioikeussuojaa tulee hakea viimeistään 12 kuukauden kuluessa mallin julkistamispäivästä lukien. Suositeltavaa on kuitenkin hakea mallioikeutta ennen kuin tuote julkistetaan.