Asparaatio

Professori Jaakko Asparan tiedepalsta

Tällä palstalla professori Jaakko Aspara (Hanken Svenska handelshögskolan) nostaa lyhyesti esiin markkinoinnin tieteenalan uusia kansainvälisiä tutkimuksia, joiden tuloksista suomalaisten yritysjohtajien - liiketoimintajohtajien, toimitusjohtajien, rahoitusjohtajien sekä markkinointijohtajien - on hyödyllistä tietää omassa liiketoiminnassaan.

Esiin nostetuissa tutkimuksissa käsitellään strategioita ja parhaita käytänteitä markkinoinnin ydinasioissa:
• markkinointistrategioiden ja asiakkuuksien kehittämisessä
• markkina- ja asiakastutkimuksessa
• uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja innovoinnissa
• hinnoittelumallien suunnittelussa
• myynti- ja jakelukanavien kehittämisessä ja
• markkinointiviestinnässä ja mainonnassa.

Tutkimukset on valittu sillä perusteella, että ne osoittavat, miten markkinoinnin strategiat ja käytänteet vaikuttavat yrityksen tai sen brändin myyntiin, tulokseen ja arvoon - taikka esittelevät tietyn uuden markkinointistrategian tai -työkalun.

Tutkimukset on julkaistu markkinoinnin tieteenalan kolmessa kansainvälisessä pääjulkaisussa: Journal of Marketing, Journal of Marketing Research tai Marketing Science. Tutkimukset ovat hankittavissa ko. journaalien kotisivuilta (yksittäisinä tai jatkuvana tilauksena). Jos mahdollista, tutkimuksista tarjotaan myös linkki internetistä vapaasti ladattavaan versioon.

• Lokakuu 2017: Can Offline Stores Drive Online Sales?

• Syyskuu 2017: Sunny, Rainy and Cloudy with a Chance of Mobile Promotion Effectiveness

• Elokuu 2017: The Dynamic Interplay between Recorded Music and Live Concerts: The Role of Piracy, Unbundling and Artist Characteristics

• Toukokuu 2017: Values That Shape Marketing Decisions: Influence of Chief Executive Officers' Political Ideologies on Innovation Propensity, Shareholder Value, and Risk

• Huhtikuu 2017: Riding the Waves: Revealing the Impact of Intrayear Category Demand Cycles on Advertising and Pricing Effectiveness

• Maaliskuu 2017: Linking Customer Behaviors to Cash Flow Level and Volatility: Implications for Marketing Practices

• Helmikuu 2017: The Effects of a Product's Aesthetic Design on Demand and Marketing Mix Effectiveness: The Role of Segment Prototypicality and Brand Consistency

• Tammikuu 2017: Organizing for Marketing Excellence

• Joulukuu 2016: Silver Spoons and Platinum Plans: How Childhood Environment Affects Adult Health Care Decisions Restricted Access

Marraskuu2016: Stock Returns on Customer Satisfaction Do Beat the Market: Gauging the Effect of a Marketing Intangible

Lokakuu2016: Monetizing Ratings Data for Product Research

Syyskuu2016: The Effect of Electronic Word of Mouth on Sales: A Meta-Analytic Review of Platform, Product, and Metric Factors